Individuální tenisové tréninky.

Letní období: 20.4.2015 – 11.10.2015
Jeden hráč s trenéren 8 800,- Kč
Dva hráči s trenérem 4 800,- Kč
Tři hráči s trenérem 3 520,- Kč

Cena zahrnuje celé období pro 1 osobu, 1x týdně, trenéra + kurt. O letních prázdninách červenec a srpen se netrénuje – období není placeno.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TRÉNINKY

Zimní období: 12.10.2015 – 17.4.2016
Jeden hráč s trenéren 15 000,- Kč
Dva hráči s trenérem 8 100,- Kč
Tři hráči s trenérem 6 000,- Kč

Zimní období: 12.10.2015 – 17.4.2016 | ZÁVODNÍ HRÁČI – celá hala
Jeden hráč s trenéren 20 400,- Kč
Dva hráči s trenérem 10 800,- Kč
Tři hráči s trenérem 7 800,- Kč

Cena zahrnuje celé období pro 1 osobu, 1x týdně, trenéra + halu. O vánočních a jarních prázdninách se netrénuje – období není placeno.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ TRÉNINKY

Pokud se žáci nemohou dostavit na trénink a mají zájem o náhradní hodinu, musí se alespoň 24h před tréninkem omluvit, v opačném případě hodina propadá bez možnosti náhrady. Ve dnech ostatních krátkodobých svátků a volných dnů jsou tréninky možné, ale žáci musí minimálně 2 dny předem nahlásit, že přijdou, v opačném případě tréninky odpadají.