ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, DONOVALSKÁ 1684
FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZITY KARLOVY

VE SPOLUPRÁCI S TENISOVÝM ODDÍLEM
TCD DONOVALSKÁ

OTVÍRÁ OD ZÁŘÍ 2015
další třídu se zaměřením na tenis
pro žáky budoucích 1. až 3. tříd

Intenzivní příprava žáků probíhá pod vedením zkušených trenérů a učitelů tělesné výchovy. Spojení výuky se sportovní přípravou. Veškeré sportovní aktivity probíhají v areálu školy bez dalšího dojíždění, výuka je zařazena do školního rozvrhu v dopoledních hodinách.

Možnost návaznosti na závodní a výkonnostní tenis.

Nabízíme: vynikající technické zázemí:
2x antukový tenisový kurt
3x tenisový kurt – umělá tráva
2x tenisový kurt – krytá hala
2x tělocvična
nahrávací tenisový stroj
cvičná tenisová zeď
trenéry tenisu s licencí tenisového svazu
trenéry tenisu I.třídy, absolventy FTVS UK

VÝUKA PROBÍHÁ FORMOU MINITENISU

Minitenis umožňuje i šestiletým dětem trénink prakticky všech úderů a herních činností, což by bylo na „normálním“ dvorci s „normálními míči“ vyloučeno. Obrovskou výhodou je,že děti mají ze své tělesné výšky podobnou perspektivu pohledu na minitenisový dvorec jako dospělí na dvorec normální. (zkuste hrát tenis přes síť, kterou máte ve výšce očí!). Většina dětí je tak po několika týdnech event. měsících tréninku schopna hrát cvičné minitenisové zápasy. Toto se stává vždy velkou motivační pobídkou a zvětšuje se tím pravděpodobnost, že děti nepřejdou k jiným sportům. Zároveň si tím začínají vštěpovat základní taktické návyky.

Přihlášky: písemně na adresu školy: ZŠ Donovalská 1684, 149 00 Praha 4,
ozn. TENIS v přihlášce uveďte: Jméno a věk dítěte, adresu, bydliště a telefon

Informace: Mgr.Jiří Smrčka, tel.: 603/856 063Další videa...

PRAVIDLA MINITENISU
Vše je maximálně zjednodaušeno a upraveno pro nejmenší děti.
• Rozměry dvorce (viz. obrázek)
• Míče – speciální míče na minitenis
• Hraje se na jeden nebo dva vítězné sety do deseti bodů (jednoduché počítání) – za stavu 9:9 rozhodující bod
• Podání pouze jedno zespodu jako forhend (v případě teče sítě se podání opakuje). Nadhozený míč je možno nechat dopadnout za základní čárou. Podává se do pole ohraničeného čarou pro podání.
• Podávající hráč se určí losem (stejně jako u normálního tenisu). Dále podává vždy ten, kdo prohrál poslední bod.
• Je možno hrát na jeden dopad nebo bez dopadu (volejem). Podání se musí nechat dopadnout.
• Při uvedení míče do hry musí stát podávající za zadní čárou a přijímající za čárou pro podání.

Umělá tráva